تاریکی

How to Tie the Bowline Knot 3 Ways (Standard, Flying bowline & One-handed bowline) 

مشترک شدن
بازدید 28K
99% 278 2

The bowline knot is a classic knot that boy scouts, soldiers and outdoors men have all learned. Here is a quick video on how to tie the bowline 3 different ways with knot tying tips, tricks and trouble shooting.
KNOT TYING PLAYLIST
iritem.info/auto/PL5EGD6MqjI6IZorbsisodOyfY9qg9jV_y.html
Follow us on Facebook and Instagram
TeamOutdoorBoys
@outdoorboyschannel
BUY OUTDOOR BOYS T-SHIRTS shop.spreadshirt.com/catsandcarp/

سرگرمی

تاریخ انتشار

 

2019 3 ژوئیه

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد
How to tie a proper Bowline knot
05:28
here comes the sun
4:16
بازدید 3.8M
D&D Story: Ep 18- Xanu
18:29
بازدید 389K
here comes the sun
4:16
بازدید 3.8M
D&D Story: Ep 18- Xanu
18:29
بازدید 389K
Slap or kiss?  #shorts
0:58
بازدید 1.3M