تاریکی

Americans React to Weird British Peanut Butter & Chocolate Spreads 

مشترک شدن
بازدید 102K
96% 984 35

There are dozens of different types of peanut butter and chocolate spreads in the UK and this American family is trying them all. Cadbury chocolate spread, cashew butter, almon butter, peanut butter, marmite and more.
CHECK OUT OUR 3 PART SERIES ABOUT TRAVELING AND FISHING THE UK
PART 1 Devon and Cornwall iritem.info/cd/fy-lm-h-y/htuHocyyqHbHo4E.html
PART 2 Midland and Peak District iritem.info/cd/fy-lm-h-y/hLFolc_T2X3Lh4k.html
PART 3 Scotland and York iritem.info/cd/fy-lm-h-y/hqekfp7Wk5KxlIE.html
BUY OUTDOOR BOYS T-SHIRTS shop.spreadshirt.com/catsandcarp/

سرگرمی

تاریخ انتشار

 

2020 3 ژانویه

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد
AMONG US with NEW ROLES
11:01
بازدید 4.8M
I had COVID-19 ...while Pregnant
35:07
Kids Taste Test Exotic Fruit
09:28
300 Days alone... - The Movie
52:07
AMONG US with NEW ROLES
11:01
بازدید 4.8M
I had COVID-19 ...while Pregnant
35:07
Mask Enforcement Prank!
14:39
بازدید 3.2M
Your Mom's House Podcast - Ep. 586
2:20:17